Proč Samolepky24.cz?

1) Výběr z velkého množství motivů a barev samolepek, vybere si každý.

2) Individuální přístup. Budete-li mít svůj vlastní motiv nebo svoje data, rádi Vám je po domluvě zpracujeme a vyrobíme.

3) Rychlé dodání. Expedice od objednání již do 24hodin.

4) Cenově dostupné i samolepky větších rozměrů, které lze lepit téměř na každý materiál.

5) U objednávky vyšší než 500Kč poštovné neúčtujeme pouze v případě platby bankovním převodem a odesláním obyčejnou zásilkou.

Obchodní podmínky a nákupní řád

Nákupní řád a obchodní podmínky

Upraveno: 28. února 2017

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, webovým obchodem Samolepky 24 provozovatelem Karlem Rulcem - Monti Art design, IČ: 15684059 -reklamní agentura (dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Úplné osobní údaje provozovatele internetového obchodu: Karel Rulec - Monti Art design, sídlo firmy: Nová Ves nad Nisou 614, 467 27  Nová Ves nad Nisou, • provozovna: Nová Ves nad Nisou 614, 468 27  Nová Ves nad Nisou • IČ: 15684059, • DIČ:CZ7002172540 • Evidenční číslo ŽL: 340502-16541-01.

Smlouva o zhotovení dodávky:

Veškeré zboží,  je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku.

Ke každému zboží jsou vystaveny tyto doklady v elektronické podobě:kopie závazné objednávky, dodací list a faktura (daňový doklad). Aplikační návod je dodáván v tištěné nebo elektronické podobě podle způsobu doručení zboží (viz. Způsob doručení). Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo hotovostní platbou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

Informace o objednávce:

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách prodejce.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah a konečnou cenu objednávky, a že si je plně vědom výběru způsobu doručení zásilky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do e-mailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Registrovaní uživatelé mohou svou objednávku překontrolovat po opětovném přihlášení do systému Samolepky 24, kliknutím na odkaz Přehled objednávek. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky nebo ode dne doručení platby na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.
Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (info@samolepky24.cz) nebo telefonicky na telefonním čísle 775366711. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí:

· dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího

· v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky. Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

· zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti

· zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné

· vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít

· změnila se výrazným způsobem cena zboží

· při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)

· objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

· kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

Cena zboží:

Veškeré ceny zboží internetového obchodu Samolepky24, jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Základní sazba DPH činí 21%, snížená sazba DPH se nevztahuje na žádné nabízené zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem - e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen.

Způsob platby:

· bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je vyráběno a expedováno, je-li platba připsána na účet prodávajícího

· dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní a vyzve k úhradě.

Upozorňujeme, že hotovostní platby jsou zrušeny. Pro osobní převzetí je nutné platbu provést převodem na účet. Děkujeme za pochopení.

Způsob doručení:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem a pomocí SMS zprávy zaslané na uvedený mobilní telefon. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

· osobní převzetí v provozovně prodávajícího ( po platbě převodem na účet )

· dopravu obyčejnou poštovní zásilkou

· dopravu doporučenou zásilkou nebo poštovním balíkem

V rámci optimalizace nákladů může kupující využít dvou možných způsobů doručení. Konkrétně se jedná o obyčejnou nepojištěnou zásilku nebo doporučenou zásilku. Kupující výběrem způsobu doručení přebírá zodpovědnost nad svým rozhodnutím a je si plně vědom možných rizik vybraného způsobu doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s odesláním obyčejné zásilky a kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami přebírá zodpovědnost nad možnou ztrátou zásilky, kdy nelze vymáhat již provedenou platbu za zboží na prodávajícím.

Obyčejná zásilka: 29,- Kč

· zásilka není evidována v systému dopravce

· zásilka nemá žádné podací či jiné ev. číslo

· zásilku, resp. její nedodání nelze dopravci reklamovat

· hodnotu zásilky nelze na dopravci vymáhat

· zásilka nemá garantovaný termín dodání dopravcem

· vyšší riziko ztráty nebo opožděného dodání

· možné poškození obsahu zásilky nebo jejího obalu

· veškeré dokumenty jsou dodávané výhradně v el. podobě

· výhodou je nízká cena a doručení přímo do poštovní schránky

· plnou odpovědnost za zásilku a veškerá rizika přebírá kupující

Doporučená zásilka: 49,- Kč

· zásilka je evidována pod podacím číslem

· zásilku lze sledovat pomocí internetové služby doručovatele

· zásilku přebírá kupující oproti dokladu totožnosti

· zásilku lze reklamovat doručovateli a je plně pojištěna

· termín doručení od podání je většinou 48 hodin

· v případě ztráty vyrábíme a dodáváme zboží opětovně

· součástí zásilky je tištěný apl. návod a testovací vzorek samolepky

Cena dopravy v závislosti na platbě:

Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu. Veškeré zde uvedené ceny za dopravu jsou včetně DPH 21%.

Při osobním odběru v místě provozovny: 0,- Kč

· osobní odběr je možný na adrese provozovny: Monti Art design - reklamní agentura, Nová Ves nad Nisou 614, tel.: 775366713

· otevírací doba: po-pá - 08:00-15:00 • so-ne - zavřeno (doporučujeme tel. domluvu předem)

· pro vydání zboží je třeba mít s sebou referenční číslo objednávky (nejlépe však její tištěnou kopii) a potvrzení o platbě převodem na účet

Při platbě bankovním převodem: 29,- Kč, 49,- Kč

· u osobních a firemních objednávek účtujeme pouze za přepravné a balné ve stanovené výši

· informace k bankovnímu převodu jsou kupujícímu zasílány e-mailem

· zboží vyrábíme a expedujeme, je-li platba připsána na náš účet

Při platbě dobírkou: 80,- Kč

· cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku

· ceny za poštovné a balné mohou být u firemních objednávek individuální

Uložení zásilky:

Při doručení zboží Českou poštou na dobírku nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v místě dodání po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn. Kupujícímu je zasíláno poučení, jak postupovat v případě, že zásilka nedorazí.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 3 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat z provozovny. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

Aplikační návod v tištěné podobě nemusí být součástí dodávky (viz. Způsob doručení) - kupujícímu je k dispozici také na webových stránkách prodávajícího. Pokud to vyžaduje povaha zboží je součástí dodávky záruční list. Dodací list je zasílán elektronicky e-mailem v den odeslání zásilky, faktura za zboží je zasílána elektronicky e-mailem v den připsání platby na náš bankovní účet - není součástí dodávky a bude tedy vystavena podle způsobu úhrady, a to buď v den připsání platby převodem na náš bank. účet, nebo v den doručení platby doručovatelem zásilky (přibližně pátý pracovní den po doručení zásilky na dobírku).

Dodací podmínky:

Expedice zboží probíhá zpravidla do 2-5 pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do 10ti pracovních dní. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

Odpovědnost za obsah webu:

· Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

· Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující aplikované dekory na vozidlech nemusí nutně souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Veškeré dekory zobrazené ve webovém obchodu jsou aplikovány pomocí grafického editoru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací dekorů na autě.

· Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

· Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zároveň se prodávající zavazuje k tomu, že odstraní z databáze již registrované uživatele, a to i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání.

Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

Závěrečná ustanovení:

 

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 28.února 2017 a je pro obě strany závazný. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 
 

Výběr barvy

Ve vzorníku barev klikněte na Vámi požadovanou barvu samolepky. Na výběr máte z matných a lesklých barev u standardní nabídky nebo za příplatek možnost koupě samolepek ze speciální povrchové fólie.

Výběr velikosti

Vyberte si jeden ze základních předpřipravených rozměrů samolepky a ihned uvidíte, kolik za samolepku zaplatíte. Rozměry jsou dány dvěmi veličinami (šířka x výška).

Výběr orientace

Orientaci samolepky volte "klasicky", pokud nechcete lepit samolepku z vnitřní strany oken či z jiného důvodu ji mít zrcadlově.

Vložení do košíku

Kliknutím na tlačítko "PŘIDEJ DO KOŠÍKU" je Váš výběr samolepky ukončen. Do koší­ku můžete poté přidávat další samolepky, či vybrané samolepky rovnou objednat.

Objednání

Po dokončení výběru samolepek Vás čeká odeslání objednávky. Před tím je však nutné zkontrolovat vybrané samolepky, vyplnit možnost dopravy a platby a nakonec samozřejmě vyplnit dodací údaje.